Prosjekt- og byggeledelse, tilstandsanalyse, teknisk eiendomsforvaltning.

Vi har solid teknisk og økonomisk bakgrunn fra en lang og bred bransjeerfaring.

Vår kompetanseprofil, markedskontakt og opplæringsstruktur sikrer at vi følger godt med i bygge- og eiendomsmarkedets utvikling.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om oss eller noen av våre tjenester, vennligst ta kontakt.

Gustav Eiendom Drift AS
c/o Gustav Holding AS
Markveien 32
0554 Oslo

Org.nr.: 912 099 849
E-post: post@gustaveiendom.no
Telefon: 957 51 000

I prosjektene er det vår målsetning å dokumentere verdiskapning –
det skal lønne seg å bruke Gustav Eiendom Drift!