Gustav Eiendom Drift AS er et entreprenør- og eiendomsforvaltningsselskap, som utfører tjenester primært for Gustav Holding AS.

Gustav Eiendom Drift AS
c/o Gustav Holding AS
Markveien 32
0554 Oslo

Org.nr.: 912 099 849
E-post: post@gedas.no
Telefon: 951 03 000